Kdo nese odpovědnost za škodu způsobenou v minulosti?

Dobrý den, zajímá mne, kdo nese právní odpovědnost za škodu způsobenou v minulosti, a to např. v situaci, kdy je kontrolními orgány vyměřen správní delikt, pokuta či jiný druh finančního postihu – je to současný nebo bývalý ředitel ústavu? Jak (za jakých podmínek) se může současný ředitel ústavu z odpovědnosti vyvinit, když se jedná o období, kdy prokazatelně ředitelem nebyl a tudíž ani nezpůsobil danou škodu? Jak lze toto ošetřit např. při přebírání organizace předem?

— Jan Nedbal

Odpověď:

Dobrý den,

odpovědnost by v daném případě měla ležet na straně předchozího ředitele ústavu. Pokud je v obecné rovině možné bývalému řediteli vzniklou újmu přičítat, tedy existuje objektivní újma, která vznikla vinou bývalého ředitele. Pro současného ředitele by měl být dostatečnou ochranou fakt, že v rozhodné době nebyl v uvedené pozici a újmu nezpůsobil. Nicméně pokud je vyměřené pokuta uložena ústavu jako právnické osobě bude v gesci stávajícího ředitele tuto sankci uhradit a případně vymáhat náhradu způsobené újmy na bývalém řediteli. Bez znalostí konkrétních skutečností je však nemožné situaci dále relevantně posoudit.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 31. 7. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz