odměna člena správní rady ústavu

člen správní rady může dostat finanční odměnu na základě rozhodnutí ředitele ústavu. Ráda bych se zeptala, jakým způsobem ( na základě čeho) může danou odměnu vyplatit? Na základě nějaké smlouvy nebo může o tom jen napsat písemný záznam o rozhodnutí ředitele?

Děkuji.

— Nikola Joštová, nezisková organizace, ústav

Odpověď:

Dobrý den,

pokud zakladatelské jednání ústavu svěřuje rozhodnutí o odměně do kompetence ředitele ústavu, postačí pro tyto účely například písemné rozhodnutí ředitele o vyplacení odměny. Lze si samozřejmě představit i vyplácení odměny například na základě smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi ústavem a daným členem správní rady. Vše záleží na zakladatelských dokumentech ústavu a na rozhodnutích, které v mantinelech těchto zakladatelských dokumentů učiní ředitel či jiný povolaný orgán ústavu.

Pro úplnost jen upozorňuji, že v nastaveném systému pravomocí je střet zájmů, a to v tom smyslu, že ředitel rozhoduje o odměně člena správní rady, ačkoliv je to právě správní rada, která ředitele volí do funkce a rozhoduje o jeho odměně. Obvykle je rozhodování o odměně členům správní rady ponecháno na správní radě samotné s tím, že je správní rada povinna přihlédnout ke stavu hospodaření ústavu a např. i stanovisku/doporučení ředitele. Zvažte změnu nastaveného systému kompetencí (a s ním související změnu zakladatelské listiny), abyste eliminovali existenci potenciálně korupčního, a tedy nebezpečného prostředí ve Vaší společnosti.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 23. 10. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz