Zaměstnanci ústavu

Dobrý den,
 může být zakladatel ústavu, nebo ředitel ústavu či člen dozorčí rady současně v ústavu zaměstnán?
Velice děkuji za odpověď.
Hrubý J.

 

— Hrubý, ústav

Odpověď:

Dobrý den, zakladatel spíše ne, člen správní nebo dozorčí rady ne.

Zakladatel spíše ne, a to z podstaty svého postavení - jestliže ústav založím - rozhoduji co se bude a nebude v ústavu dělat, když mám jako jediný oprávnění měnit zakladatelské právní jednání (zakládací listinu), jmenuji a odvolávám členy správní rady a vlastně i rozhoduji o jejich odměně, můžu jen stěží vykonávat pro ústav práci v podřízeném postavení zaměstnance. Zákon nevylučuje, aby byl zakladatel zaměstnancem ústavu, rozhodně jím ale nemůže být ve vztahu k výkonu pravomocí zakladatele ústavu - tedy např. nelze, aby měl jako předmět pracovní činnosti uvedeno, že např. jmenuje členy správní rady. Taková pracovní smlouva by byla neplatná, protože tuto pravomoc nemůže zakladatel vykonávat v podřízeném postavení zaměstnance ústavu. Pokud by ale ústav např. vyvíjel léčiva a zakladatel by se věnoval vývoji a výzkumu léčiv, myslím, že by tuto práci mohl vykonávat pro ústav jako jeho zaměstnanec. I tak bych ale považovala pracovně-právní vztah mezi zakladatelem a ústavem za výjimečný jev. Zaměstnancem by pak mohl být pouze za předpokladu, že nebude členem správní nebo dozorčí rady.

Členové správní a dozorčí rady nemohou být zaměstnanci ústavu, protože to vylučuje zákon - § 418 odkazuje co do podrobností zákonné úpravy na ustanovení o nadacích a zde v § 363 (pro správní radu) a § 369 (pro dozorčí radu) se vylučuje, aby se členem těchto orgánů stal zaměstnanec ústavu.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Napiště slovo "Poradna"

Témata poradny