živnostenské oprávnění pro z.s. nebo z.s. jednatelem s.r.o.

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o pomoc při založení spolku. Ze soudu nám přišlo usnesení, kde žádají živnostenské oprávnění, jelikož jsem uvedl jako vedlejší činnost spolku hospodářskou činnost spočívající v podnikání. Chtějí po mě specifikovat tuto činnost ve stanovách a také odsouhlasení při zápisu z ustavující schůze.

Otázka č.1:

Lze tuto činnost převést na s.r.o., kde jednatelem je spolek? A jak toto správně zapsat do stanov, když toto s.r.o. ještě neexistuje a bude založeno po zápisu spolku? Hospodářská činnost by byla oddělena od hlavní činnosti spolku. Bude se jednat o prodej na stancích + nějaké lehké práce pro znevýhodněné skupiny lidí + kurzy vedené studenty + letní skupinové akce

Otázka č.2:

Pokud vypíšeme jako vedlejší činnost následující živnosti a odsouhlasíme na ustavující schůzi + vyřídíme živnostenské oprávnění k těmto činnostem, bude to pro soud dostatečné? Případně, které činnosti nemůžeme jako z.s. vykonávat?

1.) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

2.) Pronájem a půjčování věcí movitých

3.) Ubytovací služby

4.) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

5.) Velkoobchod a maloobchod

6.) Zprostředkování obchodu a služeb

7.) Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

8.) Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

9.) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Mockrát děkuji

— Marek S

Odpověď:

Dobrý den,

Otázka č. 1. Jednatelem plánovaného s.r.o. může být i jiná právnická osoba (spolek) s výhradou ustanovení § 154 OZ: „Je-li členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.“ Lze si představit, že uvedenou hospodářskou činnost bude na základě například smluvního vztahu zajišťovat pro spolek uvedené s.r.o. Případně tyto činnosti může zajišťovat v rámci vedlejší činnosti spolek sám. Doporučujeme vám se v otázkách vhodného nastavení obrátit na odborníky z řad advokátů, kteří vám doporučí pro vámi zamýšlenou činnost to nejvhodnější řešení.

Otázka č. 2: Náležitosti a možnosti živnostenského oprávnění pro spolek doporučujeme konzultovat přímo na příslušném živnostenském úřadě. Tam by vám měli s nastavením živnostenského oprávnění spolku pomoci. Všechny „živnosti volné“ tedy živnosti z příslušné přílohy živnostenského zákona může vykonávat bez omezení každý, tedy i váš spolek. Jinak je to u živností vázaných či takových, které vyžadují zvláštní oprávnění. Pokud budete postupovat dle výzvy soudu, tedy doplníte stanovy a doložíte živnostenské oprávnění, mělo by to být v pořádku.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 21. 12. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz