Zrušení spolku - platnost hlasování?

Dobrý den, prosím o informaci, za jakých okolností je možné odhlasovat na členské schůzi mysliveckého spolku zrušení (ukončení činnosti) spolku? Je nás dvacet členů a na schůzi nás byla těsná nadpoloviční většina tzn. jedenáct členů. Deset bylo pro zrušení a jeden byl proti. Je hlasování platné?

— František Vykoupil, Myslivecký spolek

Odpověď:

Dobrý den,
záleží na tom, co je zakotveno ve stanovách Vašeho spolku.

Podle obecně platných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) o spolku platí, že kolektivní orgán spolku je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny členů orgánu (v tomto případě zároveň i členů spolku) – což by 11 přítomných z celkových 20 členů bylo splněno. A usnášeníschopný orgán spolku rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů – což 10 z 11 přítomných také splňuje. Pokud tedy stanovy Vašeho spolku neurčují něco jiného než obecná ustanovení OZ, členská schůze rozhodla platně o zrušení Vašeho spolku.

Prostudujte tedy Vaše stanovy.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 20. 12. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz