Jsou dary předmětem daně z příjmů?

Dobrý den,

příjmy z hlavní činnosti NO jsou předmětem daně z příjmů jen tehdy, jsou-li příjmy vyšší než výdaje dané hlavní činnosti. Jak je to ale v případě, jsou-li příjmy konkrétní hlavní činnosti tvořené i dary vázanými na onu konkrétní hlavní činnost (dary jsou přitom předmětem daně darovací), a jen díky přijatým darům je konkrétní hlavní činnost zisková? Jsou pak příjmy konkrétní hlavní činnosti chápány bez darů, nebo jsou dary posléze odečteny ze základu DPPO? Ovlivnilo by situaci fakt, že přijatý dar může být osvobozen od darovací daně?

Děkuji za odpověď.

— Petr Tylšar

Odpověď:

Dobrý den,
ano, základní předpoklad, že předmětem daně z příjmů nejsou příjmy z nepodnikatelské činnosti, pokud výdaje jsou vyšší než příjmy, je správný. Dary však nejsou předmětem daně darovací, daň darovací byla k 31.12.2013 zrušena. Dary jsou předmětem daně z příjmů. Pokud veřejně prospěšný poplatník použije dary na činnosti dle §15 odst. 1 nebo dle §20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, kde jsou vyjmenovány různé veřejně prospěšné účely, může je od daně z příjmů osvobodit. Pokud poplatník používá osvobození darů, posuzuje je odděleně od ostatních příjmů a výdajů, a sleduje u nich jak byly použity. Náklady, které byly z osvobozených darů hrazeny, je totiž také třeba vyjmout z ostatních nákladů a považovat je za daňově neuznatelné.
V praxi je proto nejčastější postup zvláštní evidence darů a výdajů hrazených z darů. Přijaté dary jsou osvobozené a výdaje hrazené z darů nedaňové. Ty se v jednotlivých obdobích nemusí rovnat, ale dlouhodobě ano, resp. organizace musí být schopna prokázat, že rozdíl mezi nimi (neutracené dary) má stále na bankovním účtě.
Podmínku na ztrátovou nepodnikatelskou činnost tedy pak uplatňuje již jen na zbylé příjmy (výnosy) a výdaje (náklady).

Nebuželská

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz