Jsme povinni uvést v žádosti o dotaci seznam členů včetně dat narození?

Dobrý den, naše obec vypsala grantovou výzvu pro místní spolky, přičemž součástí požadovaných příloh je také aktuální seznam členů v rozsahu jméno, příjmení a datum narození. Ve stanovách našeho spolku máme uvedeno, že seznam členů je neveřejný.
Má skutečně obec nárok takovou věc (s ohledem na GDPR) požadovat?

Předem moc děkuji
Mirka Floriánová

— Miroslava Floriánová, Vojkovická rozinka z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud je seznam členů podmíněnou součástí žádosti, je třeba tento seznam poskytnout. Ze strany poskytovatele dotace je to asi jediný způsob jak ověřit, že spolek není „prázdnou schránkou“. Z hlediska ochrany osobních údajů pak zpracovatel (poskytovatel dotace) odpovídá za ochranu takto získaných údajů. Měl by je využít pouze k účelu vyhodnocení dotační dokumentace. Pro úplnost je třeba dodat, že v GDPR dokumentech spolku by mělo být uvedeno, že spolek vede seznam členů a že může být pro tyto účely použit. Pak je výše naznačený postup správný.

Dlužno ještě dodat, že obecnímu úřadu nepředkládáte „seznam členů“ ve smyslu stanov spolku, ale seznam členů jako soupis údajů o členech spolku v členění, jak je požadováno v podmínkách dotace. Seznam členů, který máte upravený stanovami, pravděpodobně obsahuje i další údaje, jde tedy o dva rozdílné seznamy – to je třeba vyzdvihnout, protože předáním údajů v souladu s dotační výzvou nedojde automaticky k zpřístupnění „seznamu členů“.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz