zveřejňování fotografií osob omezených ve svéprávnosti

Dobrý den,

pracuji v domově pro osoby se zdravotním postižením, cílovou skupinou jsou DOSPĚLÉ osoby s mentálním postižením.
Klienti jsou ve většině případů omezeni ve svéprávnosti, mají ustanoveného opatrovníka (v rámci rozsudku jsou například omezeni v nakládání s finančními prostředky, omezeni pro jednání v pracovně právních vztazích, omezeni pro uzavírání smluv, pro posouzení poskytnutí zdravotních služeb).
Jaký je správný postup, chceme-li uveřejňovat fotografie našich klientů na webových stránkách našeho DOZP? Máme si zajišťovat písemný souhlas klienta na každou zveřejněnou fotografii? Pokud ano, postačí pouze souhlas klienta, nebo je nutné připojit i souhlas opatrovníka (i když v rozsudku o omezení svéprávnosti není oblast osobních údajů zmíněna?)?

Děkuji za odpověď. Marta Kameníková

— Marta Kameníková

Odpověď:

Dobrý den, 

v případě omezení svéprávnosti je důležité zohlednit dané rozhodnutí o omezení svéprávnosti. Pokud v rozhodnutí není uvedeno omezení jednání v souvislosti s osobními údaji, lze to chápat tak, že daná osoba je schopna v těchto věcech rozhodovat sama. 

Z hlediska praxe bych Vám však doporučil zhodnotit, zda osoba je schopna rozhodnout v dané věci (tedy zveřejnění jejich fotografií) a dále je důležité dbát na zachování důstojnosti jedince. Proto bych souhlas raději konzultoval s opatrovníkem a výběr fotografií volil, tak aby je nebylo možné napadnout z hlediska snížování důstojnosti osoby.

Mgr. Jakub Sotl
Právní poradce

Poslední revize: 14. 10. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz