Je možné delegovat hlas jinému členu či nečlenu na zasedání členské schůzce?

Může člen PO svojí plnou mocí delegovat hlas jinému členu, případně nečlenu, na zasedání členské schůze? Lze tento delegovaný hlas uznat jako přítomnost člena na schůzi (kvůli usnášeníschopnosti)? viz § 252, odst. 1. zákona 89/2012 Sb.
Příklad: na zasedání členské schůze PO o 10 členech jsou fyzicky přítomni 3 členové, jeden z nich má písemné plné moci od dalších tří členů, kteří se však osobně nedostavili. Je členská schůze usnášeníschopná? Stačí 3 plné moci + 1 hlas fyzicky přítomného člena k přijetí usnesení?

 

— Michaela S.

Odpověď:

Dobrý den,

problematika je to složitá.

Podle mého názoru by nemusel být problém, aby se člen orgánu dal zastoupit pro konrétní hlasování (o němž všichni předem vědí, že proběhne), ale nemůže se nechat zastoupit "paušálně" pro hlasování na celé schůzi. Vzhledem k tomu, že předem nemůže vědět, o čem všem se bude hlasovat, nemůže někoho zmocnit, aby hlasoval za něj (neví totiž, jak by se ve chvíli hlasování rozhodl, a tak nemůže předem říct zmocněnci, jak za něj má hlasovat). Zmocněnec by pak vyjadřoval svůj názor a ne názor zastoupeného, a o to při zastoupení přeci nejde.

Výkon funkce v orgánu by měl být ale primárně vykonáván osobně. Plné moci bych v tomto případě používala jen ve vyjímečných případech. Upřímně, pokud se na schůzi nejvyššího orgánu z deseti sejdou tři, je otázkou zda je PO vůbec funkční. Dohánět to plnými mocemi... No ale zakázáno to výslovně není a i NOZ počítá (u volených orgánů právnické osoby) se zastoupením člena voleného orgánu pro konkrétní hlasování. Uvidíme, co na to judikatura.

Prakticky:

Jste-li tím, kdo potřebuje usnesení, ale přichází mu na schůzi pravidelně málo lidí - můžete to zkusit s plnými mocemi a snad se nikdo nebude dovolávat neplatnosti usnesení.

Jste-li tím, kdo by chtěl rozhodovat, ale maří mu to někdo jiný, protože má v ruce svazek plných mocí - napadněte platnost rozhodnutí u soudu a uvidíte k čemu se soud dobere.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 23. 5. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz