členská schůze

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli jde svolat schůzi čtyř členného výboru spolku, aniž by tam jeden ze členů nebyl. A ten dotyčný nepřítomný byl všemi zbylými, tj. třemi členy vyloučen ze spolku? děkuji

— Aneta Svobodová

Odpověď:

Dobrý den,

obecně lze konstatovat, že nepřítomnost jednoho z členů výboru nemusí být překážkou pro vydání rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku, pokud bylo všem členům výboru zasláno oznámení o konání zasedání tohoto orgánu. Záleží ale i na dalších okolnostech, zejména splnění podmínek usnášeníschopnosti výboru podle stanov, které je třeba prověřit. Pokud se dotčený člen výboru o zasedání vůbec nedozvěděl, protože mu nebyla předána pozvánka na něj, je možné, že by rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku mohlo být neplatné, protože zasedání výboru nebylo svoláno v souladu se zákonem (nebo/i stanovami) a orgán spolku tedy nemohl platně rozhodnout. Neplatnosti rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku je případně možné se dovolat u soudu (pokud není možné dovolat se ho u jiného orgánu spolku), a to ve smyslu ustanovení § 258 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní postup ve věci doporučujeme konzultovat s odborníkem z řad advokátů, aby byla věc posouzena se znalostí všech podrobnosti.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 20. 8. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz