Jak svolat členskou schůzi, když jsme velký spolek s mnoha členy?

Když jsme sdružení (spolek), který má hodně členů, jak to máme udělat, když musí být na členské schůzi přítomna nadpoloviční většina, aby byla schůze usnášeníschopná, a přitom je poměrně složité, abychom svolávali např. 8000 členů?

Dotaz byl položen na semináři v Justiční akademii, v odpovědi je přepis z jednání.

— Eva Beránková, ČRDM

Odpověď:

Vše je možné upravit stanovami. Členská schůze není povinná, můžete mít jiný nejvyšší orgán, pokud to budete mít určené ve stanovách (např. valná hromada - shromáždění delegátů). To, co máte nyní a funguje vám to, můžete mít i nadále, ale musíte to mít zakotvené ve stanovách. V případě, že to ve stanovách nemáte, pak platí to, co je dané v občanském zákoníku. Abyste se nemuseli při větším počtu členů složitě svolávat a scházet, je možné např. členskou schůzi uskutečnit korespondenčně (chat, videokonference, emaily apod.), ovšem musíte si to opět upravit ve stanovách. Pokud si to sami neupravíte ve svých stanovách, pak je nutné se řídit tím, co je v občanském zákoníku. To samé platí o svolávání náhradní členské schůze v případě potřeby. Ve stanovách si můžete určit, kdy a za jakých podmínek se uskuteční náhradní členská schůze (či valná hromada apod.). Jestli tak neučiníte, pak se řídíte tím, co je v občanském zákoníku.

Odpovídali odborníci na semináři v Justiční akademii.

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Napiště slovo "Poradna"
Answer this question to verify that you are not a spam robot.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz