Jak svolat náhradní zasedání členské schůze?

Lze svolat náhradní zasedání členské schůze předem? Např. společně s pozvánkou na řádné zasedání členské schůze zaslat i pozvánku na případné náhradní zasedání členské schůze, že se v případě, že schůze nebude usnášeníschopná, bude konat NČS např. hodinu poté. Musí se zasedání svolat písemnou pozvánkou, nebo lze např. SMS?
Děkuji

— Eva Koňasová, SK LCS Praha

Odpověď:

Dobrý den,

pozvánka na zasedání nemá předepsanou formu - zákon pouze uvádí, že má být zasedání svoláno "vhodným způsobem". Je-li to pro Vás SMS a upravíte to tak stanovami, mělo by to být v pořádku.

Náhradní členskou schůzi asi můžete svolat předem, ale k čemu by to bylo? Do stanov si můžete zakotvit, že náhradní členská schůze se bude konat 1 hodinu po plánovaném začátku zasedání řádné členské schůze, pokud se tato nesejde v počtu členů, který je schopen se usnášet. Ustanovení o členské schůzi, která jsou v NOZ jsou dispozitivní a použijí se jen pokud Vaše stanovy neurčí jinak (ust. § 247 odst. 3).

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 23. 5. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz