Můžeme po další neusnášeníschopné členské schůzi použít institut náhradní členské schůze dle § 257 NOZ, pokud o ní naše stávající stanovy přímo vůbec nehovoří?

Dobrý den, jsme občanské sdružení podle č. 83/1990 Sb., nově od 1.1.14 tedy spolek dle NOZ. Vrcholným orgánem našeho sdružení je členská schůze, usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů. Vzhledem k velkému počtu členů je už dlouhodobě nemožné zajistit setkání v potřebném počtu a tedy i usnášeníschopnost členské schůze pro úpravu stanov dle NOZ v požadované lhůtě.
Můžeme po další neusnášeníschopné členské schůzi použít institut náhradní členské schůze dle § 257 NOZ, pokud o ní naše stávající stanovy přímo vůbec nehovoří? 

— B. Vachová, b.vachkova

Odpověď:

Dobrý den,

ustanovení § 257 NOZ je pro vás stvořené. Použijete ho právě proto, že vaše stanovy ohledně konání náhradní členské schůze nic jiného neurčují.

Jen dejte pozor na dodržení zákonem stanovených lhůt - pozvánka na náhradní členskou schůzi musí být členům spolku odeslána ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání a náhradní členská schůze se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který bylo svoláno předchozí zasedání.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 23. 5. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz