Od kdy běží lhůta pro svolání mimořádné členské schůze?

Dobrý den, byla na adresu spolku k rukám statutárního orgánu doručena žádost o svolání členské schůze z podnětu třetiny členů - paragraf 248 NOZ. Dle zákona má předseda 30 dní na svolání schůze a pokud tak neučiní svolá schůzi, ten kdo o to požádal. Předseda rezignoval a v době než mu vypršela výpovědní lhůta byla tato žádost doručena. Vypadá to, že nic nesvolá do 30 dnů. Jaká je pak tedy lhůta ke svolání členské schůze - toho co o ní požádal za třetinu členů spolku. Má se opět čekat dalších třicet dní, po rozeslání pozvánek všem členům spolku. (Podpisy se souhlasem se svoláním členské schůze a pořadem zasedání za třetinu členů máme). Nemáme organizační a jednací řád a stanovy to neřeší, tudíž se řídíme zákonem. Nejvyšším orgánem je členská schůze a statutární orgán je/byl předseda. Děkuji.

— zdenek bazant

Odpověď:

Dobrý den,

podle příslušného § 248 NOZ běží lhůta pro svolání mimořádné členské schůze od doručení žádosti dle tohoto ustanovení. Tedy následující den po vypršení této lhůty bude ten, kdo podnět podal, mít možnost svolat na náklady spolku zasedání členské schůze sám. Tato osoba bude postupovat dle § 249 a násl. NOZ, svolá členskou schůzi v souladu s tímto ustanovení minimálně třicet dnů před jejím plánovaným konáním. V praxi se tedy bude muset skutečně čekat dalších třicet dní po odeslání pozvánek. Když, jak uvádíte, stanovy v tomto ohledu mlčí.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 23. 5. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz