Platnost vyrocni schuze

Je platná výroční schůze svj při většinové neúčasti

— Jozef Kudas , Svj

Odpověď:

Dobrý den,

pokud nemáte ve svých stanovách konkrétně dáno, kdy je členská schůze (výroční schůze) usnášeníschopná, pak se řídíte podle občanského zákoníku:

§ 252
(1) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

(2) Určí-li stanovy při úpravě různých druhů členství ve spolku, že je s určitým druhem členství spojen pouze hlas poradní, nepřihlíží se k tomuto hlasu pro účely odstavce 1.

Eva Beránková

Poslední revize: 11. 6. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz