Rezignující předseda

Dobrý den, řádně si pročítám Vaší poradnu, ale i přes to se pro jistotu musím zeptat.
Náš spolek byl založen v r.2013, v r.2016 byl přejmenován a předsedou se stal někdo jiný. Stanovy spolku jsou nijaké, základní a zbytek řeším dle zákona. Ve stanovách je uvedeno, že každý člen spolku, musí být schválen radou spolku, musí podat přihlášku. To neučinil nikdo a tyto dokumenty ani zápisy neexistují. Od roku 2019 zápisy činíme a jsou vždy přítomni stejní lidé, dostávají úkoly apod. Do této doby se považoval za člena spolku každý plnoletý hráč nebo zákonný zástupce hráče.
Nyní předseda rezignoval i na člena výkonného výboru, ale zůstává nadále členem spolku. V současném výkonném výboru je pouze jeden člověk, který je ve spolku od r.2013.
Rádi bychom my,kteří byli doposud přizváni na schůze výkonného výboru a plnili úkoly, svolali valnou hromadu, kde bychom změnili statutární orgán z individ. na kolektivní, změnili stanovy spolku, zvolili nové členy výkonného výboru a na schůzi výkonného výboru zvolili funkce a ujasnili jejich pravomoci v zastupování spolku. V příloze zasílám stanovy spolku. Stanovy spolku neurčují, jak pokračovat v případě svolání valné hromady, kdy se nesejde nadpoloviční většina členů. Zde tedy mám postupovat dle zákona? Nový termín, kdo se sejde se sejde a 2/3 přítomných odsouhlasí stanovy? Počítáme bohužel s tím, že rezignující předseda a další členové budou dělat těžkosti. Uveřejnění schůze valné hromady dle současných stanov je uvedeno pouze na 3w stránkách klubu (http://rclionsrumburk.cz), což již je a to s min 14 denním předstihem. Děkuji za rychlou odpověď.

— Lenka Punčochářová, Rugby club Lions Rumburk

Odpověď:

Dobrý den, 

zákon Vám ukládá řídit se zněním stanov, tedy členská schůze je usnášeníschopná pokud je přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Pokud toto ustanovení nesplňujete, členská schůze nebude usnášeníschopná a žádné rozhodnutní nebude mít aplikační povahu. 
Zákonná povinnost statutárního orgánu je svolat členskou schůzi na termín, kdy se může účastnit většina členů spolku. Další povinností je zveřejnit pozvánku takovým způsobem, aby se všichni členové spolku dozvěděli o členské schůzi včas. Vámi uvedená informace o zveřejnění na třech webových stránkách spolku mi přijde dostatečná pro splnění podmínky dostatečné informovanosti členů.

Je tedy nutné vybrat takový termín, aby byla účast nadpoloviční.

Pokud problém týkající se svolání nadpoloviční většiny členů přetrvává, do budoucna bych Vám doporučil změnu stanov v oblasti usnášeníschopnosti. Je však nutné se řídit určitým parametrem přiměřenosti.

Mgr. Jakub Sotl
Právní poradce

Poslední revize: 4. 5. 2020

Přiložené soubory

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz