svolání zasedání spolku

Dobrý den , ve stanovách máme že : výbor svolává zasedání členské schůze nejméně 15 dní před jeho konáním a v pozvánce musí být místo , čas a program zasedání členské schůze. Způsob doručení ve stanovách je mimo jiné :členskou schůzí schválený harmonogram členských schůzí . Na členské schůzi konané 23 dní před Výroční členskou schůzí byl odhlasován datum a hodina konání a projednán program Výroční členské schůze a tudíž nebyli výborem doručovány pozvánky členům přítomných na schůzi pouze dvěma členům nepřítomných na zmiňované schůzi jsem pozvání z programem zdělil osobně . Schůze proběhla bez připomínek a po třech týdnech byla její platnost napadena že byly porušeny stanovy . Ptám se prosím jestli je tato členská schůze neplatná . Děkuji za odpověď.

— Pavel Burian, MS Mandava dobřejice

Odpověď:

Dobrý den,

máme za to, že uvedený postup svolání výroční schůze by měl být v pořádku a tudíž neplatnost schůze nelze dovozovat. Pokud stanovy považují za způsob doručení pozvánky i „schválení harmonogramu členských schůzí“, měl by být tento způsob legitimní. Členové přítomní na řádné schůzi byli o konání výroční schůze informováni a dokonce se aktivně (hlasováním) podíleli na tvorbě programu této výroční schůze. Pro relevantní posouzení věci je ale třeba seznámit se podrobně s okolnostmi případu a zněním stanov, a proto doporučujeme věc předložit k posouzení osobě znalé práva.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 6. 2. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz