Volební valná hromada

Dobrý den, v letošním roce proběhne v našem z.s. volební valná hromada, nebudou to ale přesně čtyři roky, nyní ji budeme mít v lednu a předtím byla na podzim, je tam tedy rozdíl téměř třictvrte roku. Podle čeho se určuje čtyřleté období? Pouze rokem nebo přesným datem?
A ještě jeden dotaz ohledně financí. Místopředseda má pochybnosti o poctivosti vedení účetnictví, má právo nahlédnout do pokladny a dokladů? Stejně tak člen VV?
Děkuji

— Dagmar Němcová

Odpověď:

Konec funkčního období členů orgánu spolku, jakož i jiné „doby“ určené na léta (například konání členské schůze každý rok) jsou vázány na konkrétní den. Jinými slovy čtyřleté období skončilo na podzim, podle data tehdejší valné hromady. Tehdy také skončilo funkční období zvolených členů orgánů spolku.

Občanský zákoník toto oprávnění člena spolku (tedy i místopředsedy) nezakotvuje, nicméně bývá to často upraveno ve stanovách spolku, jako logické právo člena směřující ke kontrole fungování právnické osoby, jejíž je členem. I když nemůže člen nahlížet do dokladů spolku, má možnost domoci se kontroly hospodaření prostřednictvím jiných svých členských práv, která mu náleží dle stanov spolku – například dotazem na kontrolní orgán, je-li zřízen.

Pro úplnost je třeba dodat, že místopředseda přebírá pravomoci a působnost statutárního orgánu v případě, že předseda není schopen vykonávat svou funkci (pokud stanovy nehovoří jinak). Za běžných okolností se tedy jeho oprávnění neliší od oprávnění řadového člena spolku.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 16. 2. 2024

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz