Vymahatelnost členských příspěvků

Dobrý den, máme k úhradě členských příspěvků tuto směrnici https://www.skbivoj.cz/prispevky

bohužel zde máme takový nešvar, a sice neplacení členských příspěvků. Děti docházejí na tréninky a nechají se vozit na zápasy, platbu odkládají, naše zápasová sezona skončí obvykle cca 30.4., informaci neuhrazených příspěvcích dostanou do emailu automaticky ze systému členské sekce cca 31.3. Trenéři je ústně o neplacení informují, děti se z tréninků vytratí a rodiče nám nic neoznámí. Revizi členské základny děláme pravidelně v září. Rodiče nekomunikují a od kamarádů dětí se dozvídáme, že už chodit nebudou. Nedoplatky ročních příspěvků, ale ve vedení klubu řešíme až v lednu následujícího roku. Jsou členské příspěvky nebo jejich část zpětně soudně vymahatelné? Máme i oficiální záznam o nastoupení hráče v ligovém utkání, potvrzený rozhodčím a vedoucím družstva.

Děkujeme za radu, jak postupovat při vymáhání členských příspěvků?
Popřípadě, zda je zde nějaká promlčecí lhůta pro vymáhání?

S přátelským pozdravem
Tomáš Arazim
Předseda klubu

— TOM ARAZIM, SK BIVOJ LITVÍNOV, z.s.

Odpověď:

Pokud je stanovena povinnost členské příspěvky platit, vzniká tím spolku pohledávka za daným členem a tedy na druhé straně dluh člena vůči spolku. Neuhrazený členský příspěvek může být spolkem následně, po uplynutí lhůty splatnosti, vymáhán jako dluh. Občanský zákoník také obsahuje speciální pravidlo týkající se působnosti rozhodčí komise (pokud je zřízena) v § 265. Na promlčení se vztahuje obecná lhůta 3 roky. 

Občanský zákoník také obsahuje v § 238 postih navázaný na neplacení příspěvků: "Neurčí-li stanovy jinak, zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn." Na možnost vymáhání zánik členství nemá vliv.

V případě, že máte se současným nastavením úhrady členských příspěvků špatnou zkušenost, nabízí se řešení úpravou směrnice. Např. si úhradu členských příspěvků nastavit tak, aby byly povinně zaplaceny, než začne sezóna. 

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 23. 8. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz