zakladatel spolku a placení členských příspěvků

Musí zakladatel spolku a současný jeho první místopředseda (respektive oba místopředsedové- zakladatelé) povinně platit i členské příspěvky? Zakladatelé byli původně 4 (jeden z věkových důvodů odstoupil), nyní jsme tedy tři (3 první členové), zakládáno v roce 2010 jako sdružení, zaregistrováno již jako spolek podle NOZ. Současné předsednictvo tvoří včetně předsedy 5 lidí, před rokem původní tříčlenné (zakládající) předsednictvo doplněno o dva nové členy již z řad nově přijatých členů, přes ně předseda odsouhlasuje nebo mění většinu rozhodnutí (poměr předseda+2 ku 2 -původní zakladatelé) i přes nesouhlasná stanoviska původních zakladatelů sdružení (nyní spolku). Např. placení příspěvků, rozhodování za spolek bez souhlasu předsednictva -respektive hlasováním vždy 3:2 atd. Bohužel, překotně přijímané nové členy zajímá více než práce pro spolek (respektive zájem o činnost spolku jako takového) mít název spolku na vizitce jako výhodu např. pro výběrová řízení či zakázky. Děkuji za odpověď.

— Ing. Miloslav Valena

Odpověď:

Dobrý den,

pokud jsou uvedená rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami spolku, tedy přijata stanovami předpokládanou většinou hlasů, platí, že velkou možnost obrany nemáte. Pouze například pomocí změny počtů členů orgánů zvrátit, pro vás nevýhodné, rozložení sil. Pakliže tohle není možné, je pak na zvážení, zda setrvávat ve spolku, který se uvedeným způsobem posouvá mimo vaše představy, a dochází tedy k tomu, že již dále neslouží k naplňování vašeho zájmu (jak předpokládá § 214 pro účast ve spolku). Nehledejte v této situaci nic spravedlivého. Zvažte jestli máte prostředky pro získání pravomoci k rozhodování o záležitostech spolku zpět (např. odvoláním předsedy a členů předsednictva, kteří nedbají na zájmy spolku, jen ty svoje – o odvolání rozhoduje orgán, který členy zvolil). Pokud ne, nezbývá než doporučit ze spolku vystoupit.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 6. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz