kontrolní komise-hmotná zodpovědnost

prosím o radu.Jsem členem kontrolní komise v jezdeckém klubu zaměřeném na práci s dětmi a mládeží.Pokud by se stal velký úraz člena(dítěte).Kdo konkrétně hradí plnění-pokud majetek klubu není v dostatečné výši,a klub není ani pojištěný na odpovědnost.Děkuji

— Hana Kubartová, člen kontrolní komise zapsaného spolku

Odpověď:

Dobrý den,

při stanovení odpovědnosti v uvedených a jiných případech nutno postupovat dle obecné úpravy odpovědnosti za majetkovou a nemajetkovou újmu v občanském zákoníku. Tedy zkoumat zda újma vznikla, v jakém rozsahu, kdo ji zavinil a kdo je za ni tedy případně odpovědný. Jednotliví členové spolku neručí za dluhy spolku, tedy členové spolku včetně volených členů orgánů nebudou bez dalšího ze svého majetku ručit za závazky spolku při způsobení újmy, ale v konkrétním případě bude záležet na zavinění vzniku škody/újmy – tedy kdo konkrétně svým jednáním nebo naopak svou nečinností zavinil vznik škody/újmy. Pokud by zavinění bylo shledáno, dotyčná osoba bude povinna vzniklou škodu/újmu nahradit. Takovou osobou může být jak člověk, tak právnická osoba. Výše majetku v tomto případě není limitující.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 25. 4. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz