odstoupení členů Kontrolní komise Tělovýchovné jednoty

Ve stanovách máme stanovenou 3 členou Kontrolní komisi KK. Jsou taktéž všichni členové KK uvedeni na obchodním rejstříku u KS Brno .
Dva členové podali oznámení o odstoupení . Zůstal jen předseda KK . Musíme kvůli tomu svolávat Valnou hromadu , lze kooptovat dva nové členy KK do řádné VH v březnu 2019 ?? v občanském zákoníku o tom není žádné ustanovení ani naše stanovy tuto problematiku neřeší ....
děkuji za odpověď . Stanovy posílám v příloze

— Petr Vodák , TJ Holásky z.s. Brno Tuřany Rolencova 93

Odpověď:

Dobrý den,

v občanském zákoníku § 246 odst. 2 Neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

Eva Beránková

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz