Dobrý den, od založení společnosti singulárních domkařů Vítová dělám jejího předsedu. Naše stanovy byly Ministerstvem vnitra registrovány 5.4.1996 pod názvem Sdružení singulárních domkařů Fryšták Vítová, který celou dobu používáme. Zaujal mne proto článek v posledním čísle časopisu Okno do kraje, kde se píše o přejmenování ze sdružení na spolky. Z uvedeného mi není jasné, zda je tato povinnost i pro naši organizaci. Jsme spoluvlastníky podílového lesa, který máme dlouhodobě pronajatý a od nájemce dostáváme podíly ze zisku z lesní činnosti. Předem děkuji za odpověď.

— Pavel Horák, Sdružení singulárních domkařů Fryšták Vítová

Odpověď:

Dobrý den,

s účinností nového občanského zákoníku skutečně došlo ze zákona k přechodu občanských sdružení na spolky. Zákon nově automaticky všechna občanská sdružení považuje za spolky a zároveň stanovuje povinnost v určité lhůtě uvést poměry ve spolku do souladu s novou právní úpravou. Všechny informace související s tímto „přechodem“ najdete v sekci http://poradna.crdm.cz/transformace-spolku nebo zde: http://www.crdm.cz/download/predpisy/CRDM-Manual-NOZ.pdf.

Z hlediska zákonné úpravy obsažené v občanském zákoníku má Váš spolek (určitě teoretickou) možnost volby, zda si ponechá svůj název jak je (viz. výjimka ve smyslu ust. § 3042 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále jen „OZ“) nebo ho uvede do souladu s požadavky nové právní úpravy (ust. § 216 OZ). O možnostech využití výjimky se ale v současné době vedou právně teoretické spory (o výklad ustanovení § 3042) a rozhodovací praxe soudů není zatím sjednocená. Pokud se tedy rozhodnete název spolku neupravovat (a v podstatě tak zatím postupujete, protože lhůta pro uvedení názvu spolku do souladu s novou zákonnou úpravou uplynula 1. 1. 2016), doporučuji sledovat dostupné výsledky probíhající diskuze k tomuto tématu, abyste případně včas zareagovali, dojdou-li soudy k rozhodnutí, že do původního názvu musí být vtělena povinná součást názvu spolku tedy některý z výrazů:  „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo zkratka „z. s.“.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 29. 11. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz