Řízení o. p. s. po odstoupení ředitele

Kdo, prosím, řídí o. p. s., když ředitel skončil ve funkci po uplynutí 2 měsíců od svého odstoupení, pokud do té doby nebyl ustanoven žádný nový ředitel?

— Jiří Římánek, Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s.

Odpověď:

Není-li ustanoven nový ředitel za o. p. s. nemá kdo jednat. V tomto případě by měla správní rada konat bez zbytečného odkladu a funkci ředitele obsadit. Pokud je správní rada nečinná, popř. z jiných okolností je zřejmé, že ředitel nebude v dohledné době ustanoven, pak je třeba obrátit se na soud, aby společnosti ustanovil opatrovníka do doby, kdy bude nový ředitel ustanoven. Opatrovníka může soud společnosti ustanovit i bez návrhu, kdykoliv se při své činnosti dozví, že statutární orgán společnosti nemá žádného člena. V případě, že by tento stav trval déle než rok, pak soud na návrh státního orgánu, zakladatele nebo osoby, která osvědčí právní zájem, může rozhodnout o zrušení obecně prospěšné společnosti a o jejím zrušení s likvidací.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 8. 2. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz