Zápis do rejstříku?

Dobrý den,

přikládám výňatek ze zákona 231, se kterým souvisí můj dotaz ohledně spolku nebo ústavu. Může být spolek nebo ústav považován za PO nebo FO, která splňuje podmínky stanovené pro podnikání? Viz také níže uvedený § 18, kdy společnost musí být zapsána v obchodním rejstříku... Jinými slovy, může spolek nebo ústav požádat o licenci k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání? 
Děkuji
Helena Horáková

Zákon 231/2001 Sb.
§ 3a
Předpoklady pro účast v řízení o udělení licence k provozování vysílání 
(1) Předpokladem k tomu, aby právnická osoba získala licenci nebo registraci, je, že splňuje
podmínky stanovené pro podnikání v České republice zvláštním právním předpisem. 4d) Má-li právnická
osoba právní formu akciové společnosti, je předpokladem k získání licence, že její akcie znějí na jméno.
(2) Předpokladem k tomu, aby fyzická osoba získala licenci nebo registraci, je, že má plnou
způsobilost k právním úkonům a splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice zvláštním
právním předpisem. 4d)

§ 18
Rozhodnutí o udělení licence
(2) Na žádost zakladatelů, popřípadě orgánů nebo osob oprávněných podat návrh na zápis právnické
osoby se sídlem v České republice do obchodního rejstříku, lze vydat rozhodnutí o udělení licence před
zápisem do tohoto rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena. Těmto osobám vzniká
oprávnění k vysílání dnem zápisu do obchodního rejstříku. Obdobně se postupuje i u osob, které nemají
sídlo na území České republiky.

— Helena Horáková, NF Radia Proglas

Odpověď:

Dobrý den,

spolek nebo ústav jistě může požádat o licenci.

Podmínkami stanovenými pro podnikání jsou myšleny podmínky stanovené zákonem pro konkrétní druh podnikání. Např. u živností ohlašovacích řemeslných je to vzdělání v oboru a popř. i praxe v oboru. Pokud se jedná o právnickou osobu, pak je u těchto živností podmínkou pro zahájení živnosti, aby měla právnická osoba odpovědného zástupce, který stanovené podmínky splňuje.

U licence k provozování vysílání budou tedy stanovené podmínky, které musí splňovat spolek nebo ústav, který chce licenci získat. Pokud podmínky splní, licence by mu měla být udělena.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz