Změny ve veřejném rejstříku

Dobrý den,
potřebovali bychom změnit údaje ve Veřejném rejstříku a Sbírky listin:
1) Vymazání - Jeden člen Výkonného výboru chce dobrovolně odstoupit ze spolku.
2) Aktualizace- Jeden člen potřebuje upravit jméno včetně titulu.
3) Přidání - Jeden člen by rád vstoupil do spolku, jako člen výkonného výboru.

Jaké kroky a formuláře jsou potřeba pro tyto změny?
Pochopil jsem, že pro vymazání je potřeba dokument o "Oznámení o odstoupení z funkce a z členství ve Výkonném výboru", který bude adresován našemu spolku a ostatní členové Výkonného výboru to odhlasují na člené chůzi. Se členem, který dobrovolně chce vstoupit do spolku to bude asi podobné.

Ale co dál? Co vše potřebujeme poslat úřadu ( a jak vypadá vzor dokumentu/ů), abychom provedli všechny tyto 3 změny? Datovou schránku spolku máme již založenou.

Děkuje a zdraví,
Ing. Filip Marek, ředitel České asociace shogi z.s.

— Filip Marek, Česká asociace shogi z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

podkladem pro výmaz člena je, jak správně uvádíte, oznámení o odstoupení doručené spolku. Hlasování o tomto odstoupení není z podstaty věci třeba, neboť je to jednostranný úkon odstupujícího člena výboru. Změna jména a přidání titulu je záležitostí formuláře, tedy vyplnění těchto změn do příslušných kolonek formuláře návrhu na změnu zápisu ve veřejném rejstříku. Nový člen výboru bude dokládat prohlášení a souhlas se zápisem do veřejného rejstříku s ověřeným podpisem. Podkladem pro vznik jeho funkce bude dokument, který osvědčuje zvolení/jmenování v souladu se stanovami – kupříkladu zápis hlasování členské schůze, hlasování výboru apod., dle platného znění stanov. Tyto dokumenty nemají předem stanovenou podobu, vytvořte je podle potřeb spolku. Všechny pak tvoří přílohy podávaného návrhu na změny zápisu ve veřejném rejstříku, který se podává povinně na formuláři. Podstatné informace včetně formulářů a nejčastějších otázek k jejich vyplnění najdete zde: https://or.justice.cz/ias/ui/podani.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 17. 4. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz