Jak provést změnu sídla a stanov spolku?

Dobrý den,
Prosím Vás, potřebuji změnit sídlo spolku na nemovitost, která je ve vlastnictví spolku, a zároveň změnit stanovy, a vůbec netuším kde a jak to udělat.
Děkuji 

— Tomáš, Spolek Lidový Dům

Odpověď:

Dobrý den,
stanovy změníte podle postupu, který by měl být ve stanovách samotných zakotven. Zpravidla je mění nejvyšší orgán spolku (nazývaný často "členská schůze" nebo "valná hromada"). Budete tedy muset připravit nový text stanov, svolat schůzi orgánu, který může rozhodnout o tom, že stanovy se změní a na této schůzi odhlasovat změnu stanov. Tak je to obvykle. Základem je ale úprava, kterou máte ve svých stanovách.
Co se týká sídla, většinou je ve stanovách plná adresa sídla, a tak změna sídla je zároveň změnou stanov. Změnu byste tedy provedli zároveň s ostatními změnami stanov. Vzhledem k tomu, že sídlo budete přesunovat do nemovitosti, kterou spolek vlastní, bude stačit vyhotovit Souhlas vlastníka s umístěním sídla právnické osoby. Na souhlasu musí být ověřený podpis vlastníka (ve Vašem případě statutárního orgánu spolku).
Poté co stanovy změníte, podáte návrh na změnu zápisu ve spolkovém rejstříku, v němž uvedete všechno, co se má změnit (název, sídlo) + údaje, které chcete do rejstříku doplnit (např. údaje o statutárním orgánu spolku) a přiložíte změněný text stanov, aby jej soud založil do sbírky listin, souhlas vlastníka s umístěním sídla (nesmí být starší než tři měsíce) a případně další listiny. Tím se provedené změny dostanou do spolkového rejstříku a budou v něm zveřejněny.
Začněte tedy nejlépe tím, že zjistíte, který orgán Vašeho spolku má právo změnit stanovy, připravte změnu stanov a svolejte schůzi orgánu.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 7. 8. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz