Je nutný souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku?

Dobrý den, Společnost Jiřího Mahena existuje již od roku 1993. V souvislosti se změnami v občanském zákoníku byly provedeny různé změny ve stanovách, ale prý bylo zapotřebí požádat i majitele objektu, kde má Společnost sídlo, o souhlas. Majitelem je město Brno. Je nutné požádat o souhlas i zpětně? Za odpověď předem děkuje a srdečně zdraví Jana Černá

— Jana Černá, Společnost Jiřího Mahena

Odpověď:

Dobrý den,

žádat o souhlas s umístěním sídla spolku je potřeba až v případě změny sídla. Pro úplnost dodávám, že nejde o jediný způsob, jak doložit oprávnění spolku nechat si adresu zapsat jako sídlo. Stejně dobře by měla posloužit i obyčejná nájemní smlouva k prostorám, v nichž sídlo je/bude zřízeno.

Dokládat soudu souhlas s umístěním/právní titul k užívání u stávajícího sídla spolku podle mě není třeba. Souhlas/právní titul existoval v době, kdy bylo sídlo zaevidováno v evidenci ministerstva vnitra, ale v té době neexistovala povinnost spolku doložit souhlas/právní titul ministerstvu vnitra. Souhlas existuje, dokud nebyl odvolán, existenci právního titulu k užívání si musí spolek pohlídat. Každopádně, dokud soudu nesdělí osoba, která na tom prokáže právní zájem, že adresa zapsaná jako sídlo spolku není zapsaná oprávněně a proč, nelze předpokládat, že sídlo spolku je zapsáno neoprávněně a vyžadovat důkazy, které by tuto domněnku vyvrátily. Povinnost doložit souhlas/právní titul k již zapsanému sídlu spolku, by podle mého názoru v podstatě znamenala zpětnou působnost ustanovení § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a ta je principielně nepřípustná. 

AK Mgr. Alena Hájková

 

Poslední revize: 9. 5. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz