Může změna sídla a změna stanov proběhnout najednou?

Dobrý den,

I náš (nyní již spolek) se potýká se změnami, spuštěnými novým Občanským zákoníkem. Na začátku roku 2014 došlo ke změně sídla Spolku, poté se uskutečnila Valná hromada a došlo k změnám v Radě (Výboru) našeho Spolku. 

De facto tímto musíme nejdříve požádat o změnu sídla spolku. Poté musí být rejstříkový soud informován o změně stanov.

1) Je možné spojit žádost o změnu sídla (v inteligentním formuláři) s podáním nových stanov a dalších dokumentů ohledně Valné hromady? Je tedy možné uskutečnit jediné podání, které by mělo jeden inteligentní formulář s již novými údaji?

2) Je nezbytné nejprve zažádat o změnu sídla (pomocí inteligentního formuláře) a až poté založit nové údaje do Sbírky listin? Je nutné v takovém případě uvést údaje do inteligentního formuláře ještě z doby před Valnou hromadou, která po změně sídla následovala?

3) Je možné uvést Smlouvu o smlouvě budoucí jako doklad potvrzující změnu sídla, nebo postačuje rozhodnutí o "Umístění sídla právnické osoby v nebytovém objektu", které jsme získali od MÚ?

4) Byla-li spolku zřízena automaticky od 1. 1. 2014 Datová schránka, lze k ní nějakým způsobem získat přístup?

Děkuji vám

— Jan

Odpověď:

Dobrý den,

ad 1) Zápis změn můžete provést najednou. Není třeba podávat dva návrhy (a platit dva poplatky).

ad 2) Dokumenty do Sbírky listin můžete poslat s návrhem na zápis změn. Je třeba je převést do elektronické podoby - formát .pdf (každý dokument musí být jeden soubor o několika stránkách, spolkový rejstřík nepřijme dokument, kdy by byla každá stránka nový soubor) a uložit na CD nebo jiný nosič elektronických dat. Tento nosič pak uvedete v seznamu příloh návrhu.

ad 3) Myslím, že rozhodnutí o umístění sídla právnické osoby bude stačit - kdyby nestačilo, rejstříkový soud Vás vyzve k doplnění návrhu.

ad 4) Datová schránka nebyla spolkům automaticky zřízena.

Mgr. Alena hájková

Poslední revize: 7. 8. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz