Zamítnutí spolku soudem

Dobrý den,

chtěli jsme založit spolek, bohužel však naše žádost byla zamítnuta, s odůvodněním: " Vzhledem k tomu, že tyto osoby jsou pouhými členy statutárního irgánu spolku a nevykonávají funkci, např. předsedy či místopředsedy statutárního orgánu, jsou tedy pouhými členy orgánu, vzniká těmto osobám pouze členství ve voleném orgánu spolku, nikoliv funkce. S ohledem na tuto skutečnost rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení."

Jsme 4 a jako statutární orgán jsme zvolili výbor - kolektivní jednání, určili předsedu a ostatní jsou pouze členové spolku. Chápu tedy správně, že každý ze statutárního orgánu musí mít nějakou funkci?

Předem děkuji.

— Eva Kubínková, Nhung Company

Odpověď:

Dobrý den,

na základě informací uvedených v dotazu bohužel nelze zcela přesně zodpovědět otázku proč byl návrh na zápis spolku zamítnut, můžeme ale poskytnout alespoň základní informace k problematice vzniku "členství" a vzniku "funkce" v orgánu spolku tak, jak je vnímána z hlediska zápisu do rejstříku spolku.

Vznikem členství v orgánu spolku se rozumí den, kdy byla osoba zvolena za jednu z těch, které budou v orgánu zasedat.

Vznikem funkce v orgánu spolku se rozumí den, kdy byla členovi orgánu spolku přidělena v rámci tohoto orgánu spolku nějaká zvláštní oblast, kterou spravuje nebo úkol, o jehož plnění dbá, pokud jde o oblast nebo úkol, jehož zvláštní podřazení jednomu z členů orgánu předpokládají stanovy. Tak může v rámci orgánu spolku typicky některý z jeho členů vykonávat funkci předsedy, místopředsedy, hospodáře, pokladníka, jednatele, tajemníka...

Členství i funkce nezřídka vznikají ve stejný den. A to jak z důvodu, že nejvyšší orgán spolku volí členy výboru a zvolení členové si pak mezi sebou zvolí předsedu, místopředsedu..., tak i z důvodu, že nejvyšší orgán spolku volí předsedu, který je podle stanov jedním z členů výboru.

Nejasnosti při sepisu dokumentů i vyplňování formuláře pro podání návrhu na zápis do spolkového rejstříku často vyplývají z toho, že v běžné řeči, i v textu zákona zaznívá, že je někdo "zvolen do funkce člena orgánu spolku". Vyplnit pak kolonky "vznik členství" a "vznik funkce" ve formuláři návrhu na zápis do rejstříku správně se pak stává prakticky neřešitelným problémem...

Stačí si ale uvědomit:

                                vznik členství = den, kdy se osoba stala členem orgánu

                                vznik funkce (v rámci tohoto orgánu) = den, kdy v rámci orgánu spolku byl člen orgánu ustanoven
                                                                                              osobou určenou k 
plnění určitého bližšího úkolu
                                                                                              (může a nemusí splývat se vznikem členství v orgánu)

Mgr. Alena Hájková
advokátka

Poslední revize: 2. 12. 2020

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz