Finančně minimalistický cyklus spolku od založení do zániku

Dobrý den. Zjistili jsme, že ač musíme založit více než jeden spolek (momentální vůle zakladatelů a členů takových spolků), tak že jen jeden z takto založených bude mít "nenulovou" reálnou aktivitu, i když se předem neví, který to bude. Všechny ostatní bude třeba postupem času zrušit (žádný spěch).

Dotaz: Jak zařídit co nejnižší náklady, od založení po zrušení/zánik/fůzi/... spolku? Které náklady (kromě 30,- Kč za ověřování podpisů) jsou nezbytné pro vznik, několikaletou existenci, a následný zánik? Je při zániku spolku vždy nutné ohlašování ve věstníku? Tedy: musí se vždy za to platit (2000,- a víc)? Pomohlo by - finančně - založit další spolek, do kterého se následně všechny neaktivní zdarma spojí? (Je to právně možné?)

S tím spojený dotaz: Se kterými minimálními finančními náklady musí členové orgánů spolku počítat, pokud zakladatelé nemají žádný zvláštní společenský status (právník, účetní, notář, inženýr, atd), ale právně se orientují a umí si řádně přizpůsobit i komplikované vzory dokumentů (účetní uzávěrka? rozvaha? ...)

— Petr Koukal, řezbářská výchova mladých

Odpověď:

Dobrý den,

dotaz přesahuje možnosti této Poradny. Užitečné informace k založení, fungování či zrušení spolku najdete v této Poradně v kategorii Spolek.

Eva Beránková

Poslední revize: 30. 7. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz