Identifikace skutečných majitelů u spolku

Dobrý den,
měla bych na Vás dotaz ohledně identifikaci skutečných majitelů u našeho spolku. Jsme nově založený spolek, máme tři členy (tedy tři zakladatele). Nejvyšší orgán je členská schůze a statutarní orgán je předseda. Řeším teď otázku, zda jsme schopni indentifikovat své skutečné majitelé nebo nejsme? Myslím si, že spolek by asi neměl být schopen takto určit své majitele. Ale dle zákona č.253/2008 Sb, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti si nejsem jistá, jelikož v jednom dokumentu, který mám vyplnit je na výběr:
U spolků, obecně prospěšných společností, společenství vlastníků jednotek, církví a náboženských společností se má za to, že skutečným majitelem je fyzická osoba:

která disponuje více než 25 % hlasovacích práv;
která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků; nebo
která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, pokud nemá skutečného majitele nebo jej nelze určit podle pravidel ve výše uvedených bodech.

Můj dotaz prosím zní, zda jsme schopni u našeho konkrétního spolku určit majitele a kdo jím je? Zda předseda a nebo všichni tři zakladatelé? Či nikoliv a můžeme tvrdit, že žádná fyzická osoba nenaplňuje definici skutečného majitele podle § 4 zákona č.253/2008 Sb.?
Děkuji Vám mnohokrát předem za odpověď.

— Gabriela Šudřichová, Asociace chův, z.s.

Odpověď:

Dobrý den,
co se týče určení skutečných majitelů pro účely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nelze vás odkázat na jiný postup, než uvádíte v citovaném § 4 odst. 4, písm. b. Skutečným majitelem by tedy byl pravděpodobně předseda spolku případně adresát rozdělovaných prostředků, jak je uvedeno v citovaném ustanovení. Bez znalostí další podrobností nelze dát na tuto otázku přesnější odpověď. Nevíme pro jaké účely a do jakých dokumentů tyto informace uvádíte, ale doporučujeme se obrátit na příslušnou instituci s dotazem, jak se má spolek zachovat při vyplňování těchto informací.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 19. 12. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz