Neaktivní spolek

Dobrý den, co se prosím děje v případě, že spolek je oficiálně neaktivní? Prakticky a navenek spolek funguje, ale nekonají se valné hromady, nevolí se členové (prý z důvodu Covidu atd.), není vyúčtování apod., rodiče příspěvky platí, spolek hospodaří s dotacemi. Řadovým členům hrozí nějaké postihy? Nebo je to vůbec problém? Může to takto fungovat i nadále? Děkuji za odpověď.

— Jana Novotná

Odpověď:

Dobrý den,

řadovým členům obecně riziko postihu nehrozí, nicméně u členů orgánů spolku je situace odlišná – tito především zanedbávají své povinnosti související s jejich funkcí. V konečném důsledku            mohou být členové orgánů spolku povinni k uhrazení náhrady škody způsobené spolku postupem v rozporu s péčí řádného hospodáře. Nelze než doporučit dotčeným osobám bezodkladnou nápravu takového stavu ve spolku. Spolku samotnému hrozí zrušení a likvidace rozhodnutím ze strany soudu z úřední moci (§ 172 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů). Mechanismus takového zrušení spolku je ve zkratce takový: Rejstříkový soud při běžné kontrole spolkového rejstříku nebo při úkonech ve vztahu ke spolku zjistí u konkrétního spolku nedostatky v zápisu spolku v rejstříku, a pokud nedojde na výzvu soudu ke zjednání nápravy vadného stavu, pak v řízení zahájeném z úřední moci (tj. bez návrhu jiné osoby) soud rozhodne o zrušení spolku a jeho likvidaci. Likvidátora pak jmenuje z řad insolvenčních správců zapsaných v seznamu, který soud vede.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 2. 6. 2022

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz