organizační struktura spolku

Jak vyřešit strukturu spolku, který má více podřízených sekcí? Je zde problematika, přihlášek, placení příspěvků, vedení účtů.

— Jiří Bata, Spolek Kováři Olomouckého Kraje

Odpověď:

Dobrý den,

řešení komplikované vnitřní struktury spolku by záleželo na konkrétních požadavcích na fungování spolku a nastavení vztahů. Můžete jít cestou rozdělení vnitřní struktury organizačních jednotek, které nejsou samostatnými právnickými osobami nebo cestou vnější struktury v podobně hlavního spolku s dalšími pobočnými spolky. Hodně záleží na konkrétních požadavcích a představách o tom, jak by měl spolek v praxi fungovat. Více informací naleznete zde: http://poradna.crdm.cz/spolek. Případně se na nás neváhejte obrátit, s nastavením vhodné struktury rádi pomůžeme. Bohužel je prakticky nemožné poskytnout vyčerpávající odpověď na takto obecný dotaz v prostoru zde vymezeném.

AK Mgr. Alena Háková

Poslední revize: 22. 3. 2017

Komentář

Dobrý den, jsem předsedkyní 5-ti členné kontrolní komise pro základní organizaci. Výbor nám předkládá vyžádané podklady. Kontrolujem majetek, hospodaření, placení příspěvků, inventury atd. Po kontrolní schůzce potřebuji udělat zápis, který tvořím doma na svém zahesleném počítači s poznámkami a případnou fotodokumentací některých dokladů, jelikož některé dokumenty nejde stihnout pouze zapsat. Jak by tento postup měl být s ohledem na GDPR zapsaný ve směrnici? Výbor kontrolní komisi zakázal pořizovat kopie a fotodokumentaci dokladů, dal nám podepsat mlčenlivost s odkazem na GDPR, kde znovu uvádí, že nesmíme pořizovat, žádné kopie pouze nahlížet do dokumentů. Tímto však ztížil tvorbu zápisu. Jde toto nějak upravit a co proto máme udělat. Zapsala jsem postup do karty, ale výbor ji změnil a neakceptoval to , že dokumenty budou zpracovávány na adrese člena pro tvorbu zápisu.Pokusila jsem se o úpravu, že si s jejich souhlasem půjčíme kopii a zase ji vrátíme ke skartaci. Chtějí také abysme do zápisů nedávali žádné konkrétní čísla a specifikace dokladů, které kontrolujeme a kde se vyskytují chyby. Jako kontrolní orgán se zodpovídáme konferenci (členské základně), kde ve zprávě vždy uvádíme kontrolní činnost. Nevím jak dál postupovat. Prosím poraďte mi. Děkuji

Monika Černochová (neověřeno)

Dobrý den,

dle § 264 OZ, může pověřený člen, v rozsahu působnosti kontrolní komise nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Mlčenlivost, tedy ochrany interních informací před třetími osobami nemůže být na překážku výkonu kontrolní činnosti komise. Jak má kontrolní komise upozornit na chyby v konkrétních dokumentech, když nemůže uvést jejich specifikaci? Umožnit nahlížení a zároveň nepřiměřeně ztížit práci členům kontrolní komise v důsledku popírá smysl kontrolní komise. Doporučujeme obrátit se na odborníky z řad advokátů, k vhodnému nastavení interních postupů spolku vč. oprávnění kontrolní komise. Ze strany výboru dochází v této věci k nesprávné aplikaci předpisů o ochraně osobních údajů.

AK Mgr. Alena Hájková

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz