Ukončení spolupráce školy se spolkem (srpš)

Dobrý den,
vedení naší školy, z oprávněných důvodů, vypovědělo spolupráci se spolkem rodičů, který byl zřízen za účelem vzájemné spolupráce. Jak má a může spolek nyní postupovat ? Musí změnit účel ve stanovách, změnit sídlo a jméno spolku a vyrovnat finanční záležitosti a poté může dále fungovat nebo musí být zrušen? A kdo ho může zrušit, pokud většina rodičů trvá na jeho fungování? Děkuji V.Hladík

— Vladimír Hladík, Waldorfská škola Semily

Odpověď:

Dobrý den,

pokud dohoda se školou směřující k obnovení původní činnosti, a tedy naplňování účelu spolku nebude možná, měl by spolek změnit svůj účel tak, aby nová činnost odpovídala nastalé situaci. Změna sídla není nutná, ale jestliže spolek sídlí v budově školy, se kterou již nebude spolupracovat, změně sídla se pravděpodobně nevyhne. Finanční záležitosti by měly být vyrovnány ve vztahu ke škole, se kterou spolupráce končí, tedy v souvislosti s ukončením této spolupráce, v ostatním spolek může dál hospodařit v souladu se stanovami a účetními předpisy. Panuje-li shoda členů spolku na pokračování činnosti spolku bez ohledu na spolupráci se školou, není nutně dán důvod pro zánik spolku, nejvyšší orgán spolku jen případně rozhodne o změně stanov spolku tak, aby jejich text vyjadřoval vůli členů ohledně účelu spolku. Pokud se členové na další činnosti spolku nedohodnou, spolek by mohl být zrušen zákonem předpokládaným postupem, likvidací, a to soudem na základě rozhodnutí příslušného orgánu dle stanov. Změnu účelu a fungování spolku (jak obsahově, tak procesně) je možné zvlášť konzultovat s odborníky z řad advokátů.

AK Mgr. Alena Hájková

 

Poslední revize: 2. 6. 2022

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz