Věk předsedy

Dobrý den,
rád bych se chtěl prosím zeptat, jaký musí mít minimální věk předseda, popř. kandidát na předsedu spolku?
Děkuji.

— Daniel Jakubec

Odpověď:

Dobrý den,
občanský zákoník stanoví v § 152 odst. 2., že „fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána (dále jen „člen voleného orgánu“), musí být plně svéprávná.“ Plně svéprávným se člověk stává zletilostí, tedy dovršením osmnáctého roku života nebo přiznáním svéprávnosti. Jisté zmírnění tohoto omezení je možné, pokud se „hlavní činnost právnické osoby týká nezletilých nebo osob s omezenou svéprávností a není-li hlavním účelem právnické osoby podnikání, může zakladatelské právní jednání určit, že členem voleného kolektivního orgánu právnické osoby může být i osoba nezletilá nebo osoba s omezenou svéprávností.“ Výše uvedená výjimka se však týká pouze orgánů kolektivních. Jedná-li se o funkci předsedy (individuální statutární orgán), je tedy požadována plná svéprávnost tj. minimálně zletilost, neurčí-li stanovy věk vyšší.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 15. 11. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz