Výbor spolku.

Dobrý den, ve stanovách konkrétního spolku je určeno, že zvolený výbor má mandát na pět let, poté se volí výbor nový. Volby po pěti letech neproběhly a stávající výbor působí již cca sedm let. Zanikl jim automaticky po pěti letech mandát? A dále, žádný ze členů spolku nezaplatil již minimálně tři roky povinné příspěvky a výbor je v rozporu se stanovami ani písemně nevymáhal. Zaniklo automaticky členství ve spolku? Děkuji za reakci.

— Jaroslav Novák

Odpověď:

Dobrý den,
určují-li stanovy funkční období členů výboru jako pětileté, pak jejich funkce skutečně zanikla uplynutím této doby. Za stávajícího stavu není výbor oprávněn přijímat jakákoli rozhodnutí a statutární orgán spolku není po právní stránce funkční. Prakticky každé rozhodnutí výboru je možné napadnout u soudu jako neplatné, protože členové výboru nejsou oprávněni za spolek rozhodovat. Neobsazení statutárního orgánu, tedy situace kdy za spolek nikdo není oprávněn jednat, je důvodem pro zrušení spolku soudem. Tento stav by měl být členy výboru (popř. spolku, pokud se členové výboru k řešení situace nemají) promptně řešen.

Odpověď na otázku, zda zaniklo členství z důvodu nezaplacení členského příspěvku, by měly dát především stanovy spolku. Pokud je tento důvod uveden jako jeden z důvodů zániku členství a není podmíněn dodatečnou výzvou k zaplacení členských příspěvků nebo jinak, tak členství neplatících členů zaniklo. Příslušný orgán spolku může rozhodnout o prominutí či snížení členského příspěvku tak, aby k zániku členství nedošlo, ale to už je jiné téma.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 21. 12. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz