Znak - logo

Dobrý den, pro náš Spolek jsme navrhli vlastní znak (logo), je nutné ho také někam zaevidovat? Nebo ho můžeme běžně používat? Děkuji

— R.Veselá

Odpověď:

Dobrý den, 

určitě je možné logo začít používat, doporučil bych Vám však si zajistit i ochranu právní. 

Nejdříve je nutno zajistit právo k užívání znaku - loga. Pokud se jedná o autorské dílo zaměstnance spolku, bude se postupovat dle ustanovení o zaměstnaneckém díle dle § 58 z. 121/2000 Sb., autorský zákon. Pokud půjde o vytvoření díla na zakázku na základě smlouvy o dílo postupujeme dle § 2586  a násl. z. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vždy je nutné mít s autorem díla vhodně upravené podmínky užívání.

Právní ochrana dále spočívá v ochraně veřejné, proto je nutné logo chránit vůči třetím stranám skrze ochrannou známku dle § 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Ochranná známka zajistí přihlašovateli výhradní právo užívání a ochranu proti užívání třetí stranou. Před registrací ochranné známky je nutné provést průzkum databází ochranných známek podobnosti přihlašovaného loga s již přihlášenými. 

Pokud půjde o logo, které vychází z logotypu nebo používá prvky loga jiného subjektu, je nutné mít k tomuto využítí částí loga oprávnění od držitele licence.

Mgr. Jakub Sotl
Právník

Poslední revize: 5. 1. 2021

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz