Změna stanov - neoprávněná

Dobrý den,
člen spolku nám změnil bez hlasování stanovy spolku, bez souhlasu členů. Jak se proti tomu bránit?

— Lenka Krejzová, Klub Vodních sportů Znojmo

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu nelze usoudit, jak mohlo k takové změně dojít bez rozhodnutí příslušného orgánu spolku, do jehož kompetence změna stanov patří. Bez znalosti podrobností nemůžeme věc zcela správně posoudit a vzhledem k závažnosti věci bychom doporučili vyhledat na obranu proti jednání člena spolku podporu u odborníka z řad advokátů. Každopádně jediným možným východiskem je aktivita ze strany ostatních členů spolku. Obecně lze uvést jen tolik, že pokud se členovi podařilo změnu stanov zapsat do spolkového rejstříku na základě doložení zfalšovaného rozhodnutí příslušného orgánu spolku, je třeba podat k soudu návrh na určení neplatnosti takového rozhodnutí z důvodu, že nebyl vydán příslušným orgánem (orgán se vůbec nesešel a nerozhodoval, nemohl tedy takové rozhodnutí vydat). Za spolek v tomto případě může jednat jakýkoliv jeho člen. Na základě rozhodnutí soudu o neplatnosti změny stanov pak požádáte o odstranění neplatného znění stanov z rejstříku. Pro úplnost uvádíme, že takové jednání člena spolku by rozhodně mohlo být podkladem pro vyloučení ze spolku.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 26. 3. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz