Individuální nebo kolektivní statutární orgán? Korespondenční adresa spolku? Lhůta k odstranění nedostatků?

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak mám postupovat při zápisu spolku do Veřejného rejstříku. Krajskému soudu byly předloženy příslušné listiny. Soud údaje nezapsal, ale doručil Usnesení s návrhem na opravu a doplnění. Listiny jsem opravil, opatřil podpisy, chybné doklady vyhotovil. Problém nastal při vyplňování inteligentního formuláře. Soudní úředník mj.navrhuje doplnit do formuláře údaje o místopředsedovy spolku, který tvoří spolu s předsedou statutární orgán a je dle stanov oprávněn jednat jménem spolku samostatně (jako předseda) a zastupovat tak předsedu spolku v nepřítomnosti. Formulář má dvě varianty zápisu statutárního orgánu: kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda). Při zvolení individuální varianty připsání místopředsedy už není možné. Je možno zvolit kolektivní variantu, i když výbor spolku netvoří statutární orgán? Nebo zůstat u zapsaného předsedy a údaje o místopředsedovi uvést dodatečně, ale kam? 

Byl jsem pověřený členskou schůzí, jako nově zvolený předseda, údaje vložit do rejstříku. Soud ale zaslal Usnesení na staré sídlo spolku - bydliště původního předsedy, Je možné donutit soud k zasílání korespondence na moji adresu - bydliště zvoleného předsedy? 

Soud vyzývá navrhovatele, aby tyto nedostatky byly odstraněny do 30ti dnů ode dne doručení usnesení. Je v této lhůtě započtena i doba doručení poštou? Stačí když údaje zašlu 30tý den od data doručení?

Vzhledem k tomu, že jsem v časové tísni, prosím o brzkou odpověď.

Děkuji

S pozdravem

Vítězslav Vrba 

— Vítězslav Vrba, spolek vinařů

Odpověď:

Dobrý den,

omlouvám se, že jsem nestihla reagovat dříve, doufám, že má odpověď bude ještě něco platná.

Co se týká zápisu místopředsedy:

Jestliže místopředseda tvoří statutární orgán spolu s předsedou, pak jde jednoznačně o kolektivni statutární orgán.

Užití přídavného jména "kolektivní" nebo "individuální" u statutárního orgánu nevyjadřuje způsob, jakým jednají členové statutárního orgánu za spolek (tedy zda jedná každý člen samostatně nebo zda jednají třeba dva členové statutárního orgánu společně), ale váže se k tomu, zda je statutární orgán jednočlenný (individuální) nebo vícečlenný (kolektivní). I v případě kolektivního statutárního orgánu pak může každý jeho člen jednat za spolek samostatně (dokonce je tato možnost zákonem považována za "základní", a pokud to má být jinak, musí to být výslovně určeno stanovami spolku).

Užití názvu kolektivního orgánu - "výbor" v úvodu vyplňovaného formuláře považujte pouze za příklad, který má usnadnit pochopení nabízených variant. Název statutárního orgánu vašeho spolku vyplňujete pak dále ve formuláři, a pokud jste stanovami neurčili žádný zvláštní název, pak název vašeho statutárního orgánu bude "předseda a místopředseda spolku".

Sídlo spolku:

Soud (i další úřady) budou doručovat zásilky automaticky do sídla spolku, protože jako sídlo spolku má být uvedena adresa označující místo, ze kterého je právnická osoba skutečně řízena. Pro probíhající rejstříkové řízení pošlete spolu s upraveným a doplněným návrhem žádost (na zvláštním papíru, obyčejný dopis se žádostí) o zasílání zásilek na "doručovací adresu", kterou v žádosti uvedete. Soud vám snad vyhoví.

Pro další činnost spolku by ale, myslím, bylo lepší, změnit sídlo spolku (nebo můžete do návrhu na zápis, do kolonky "ostatní skutečnosti" na konci, navrhnout zapsat "doručovací adresu", ale nejsem si jistá, jestli Váš návrh soud neodmítne s tím, že musí být kontaktní osoba v sídle...).

Lhůta:

Jde o procesní lhůtu, stačí, když 30tý den odešlete soudu doplněný a upravený návrh poštou.

Pojistit se můžete tak, že návrh naskenujete a naskenované dokumenty pošlete elektronicky jako přílohu mailu soudu (není třeba elektronický podpis). Pokud do tří dnů doručíte soudu i originál dokumentů, bere to soud, jako by dokumenty byly soudu doručeny v den, kdy přišly elektronicky.

S pozdravem

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 31. 7. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Napiště slovo "Poradna"
Answer this question to verify that you are not a spam robot.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz