Výkonný výbor spolku funkce výkonná a statutární

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat, když připravujeme převod našeho původně o.s. na z.s. Vytváříme nové stanovy a potřebovali bychom, aby měl tříčlenný výkonný výbor (předseda, tajemník a hospodář) klasickou funkci výkonnou, ale k tomu ještě statutární - aby každý z členů výkonného výboru mohl jednat jménem spolku samostatně. Lze to? Do stanov jsem to zatím napsala takto a pak je to samozřejmě dále rozvedené: 

a) valná hromada jako orgán nejvyšší
b) výkonný výbor jako orgán výkonný
c) výkonný výbor jako orgán statutární
4.1. Každý z členů výkonného výboru je oprávněn jednat samostatně za spolek XY. Člen výkonného výboru se podepisuje jménem XY tak, že k vytištěnému nebo napsanému XY připojí svůj podpis. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté.

4.2. Člen výkonného výboru jedná jménem XY, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a nebo zasedáním schůze výkonného výboru. V případě, že člen výkonného výboru jedná jménem XY v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit XY škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

d) kontrolní komise jako orgán kontrolní

Nejsou to zmatečné názvy? Do nových stanov se musí uvádět povinně také jmenovité složení výkonného výboru? Nebo pouze stačí souhlas předsedy s tím, že bude zapsán ve veřejném rejstříku ? Nebo v našem případě musíme zapast všechny tři členy výboru?

Děkuji moc za odpovědi!
S pozdravem AJ

— Aneta Jackowská

Odpověď:

Dobrý den,

úvodem bych chtěla jen uvést na pravou míru, že o. s. nepřevádíte na z. s. Vaše občanské sdružení je od 1. 1. 2014 považováno za spolek a ve spolkovém rejstříku už také jako spolek zapsáno. To co nyní děláte, je uvedení názvu a stanov spolku do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen "OZ").

Dále doporučuji vnímat prováděné úpravy stanov jako "změnu stanov" a nikoliv jako vytvoření "nových stanov". Lépe to odpovídá skutečnosti.

Váš Výkonný výbor může bez problémů vykonávat obě funkce (které popisujete) jako orgán statutární.

Statutárnímu orgánu spolku totiž ze zákona - § 163 OZ - náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu spolku. Statutární orgán je tedy oprávněn - a vzhledem k odpovědnosti jeho členů za "dobré prospívání" spolku dokonce povinen - konat ve všech oblastech činnosti a správy spolku, v nichž není určen jiný orgán spolku, aby jednal. Není tedy nutné zvlášť uvádět, že je výkonný výbor orgánem výkonným a statutárním - zcela postačí, když ho označíte jako orgán statutární.

Názvy, které uvádíte v navrženém textu stanov, mi nepřipadají zmatečné.

Složení výkonného výboru do stanov uvést nemusíte (to bych doporučila jen v případě, že byste změnou stanov zřídili úplně nový orgán, který dříve ve spolku neexistoval), postačí, když prokážete zvolení členů orgánu (např. zápisem ze zasedání orgánu, který členy výboru volí). Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku a prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce budete potřebovat od všech členů výboru, protože do spolkového rejstříku se zapisují všichni členové statutárního orgánu.

S pozdravem

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz