Odstoupení z funkce

Dobrý den, jednatel našeho spolku zaslal emailem celému výboru odstoupení z funkce. Je sdělení touto formou dostačující? Zda tak učinil i písemně na adresu spolku nevíme, protože poštu co by jednatel vyzvedává sám. Jak se počítá dvouměsíční lhůta? Od data doručení, či kalendářně, jako třeba výpověď tzn od 1. následujícího měsíce? Po měsíci si jednatel své odstoupení rozmyslel a chce pokračovat dál ve své funkci. Je toto možné? Může nadále vykonávat svou funkci? Mohou zbývající členové výboru trvat na jeho odstoupení?

— Kamila Malecová

Odpověď:

Dobrý den,

ustanovení § 160 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník stanoví, že „Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.“ Zákonné ustanovení neurčuje. jakou formou má být prohlášení právnické osobě doručeno. I e-mailová zpráva doručená všem členům výboru spolku (předpokládám, že výbor je výkonným nebo statutárním orgánem spolku, který hlavně řídí činnost spolku) splní účel, tj. spolku došlo prohlášení o odstoupení z funkce. Neurčují-li tedy stanovy spolku jinak, prohlášení bylo doručeno. Zánik funkce uplynutím dvouměsíční lhůty je pak skutečnost, která nastane na základě dojití prohlášení. Odstoupivší člen nemůže tuto skutečnost jednostranně ovlivnit, kromě snad situace, kdy by členům výboru nejdříve došlo jeho rozhodnutí, že neodstupuje a pak teprve prohlášení, že odstupuje z funkce. Funkce jednatele tedy zanikne uplynutím dvou měsíců ode dne doručení prohlášení o odstoupení členům výboru. Lhůta se počítá ode dne doručení prohlášení – tj. pokud bylo prohlášení doručeno dne 26. 10. 2018, funkce jednatele zanikne 26. 12. 2018.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 10. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz