rezignace předsedy spolku

Dobrý den, náš předseda chce rezignovat, již min. 1/2 roku nic nedělá a nekomunikuje. Na blížící se Valné hromadě bude probíhat nová volba předsedy. Jak by to bylo kdyby byla zvolena místopředsedkyně spolku, musí se ještě volit nový místopředseda, nebo se může někdo kooptovat? Dále ve stanovách máme, že členství zaniká nezaplacením čl. poplatků na daný rok. Předseda ani po upozornění( máme písemně doloženo), nezaplatil tudíž již není členem. Může nějak hlasovat či zasahovat do Valné hromady? Nemá zaplaceno za rok 2017 a ani 2018. Jinak ještě ve stanovách máme, že za klub jednaní vždy dva z výkonného výboru - což tak s místopředsedkyní činíme. My děláme vše, jelikož jak jsem se zmínila, kolegu to již nějakou dobu nezajímá .Děkuji za informaci.

— Eva Kořénková, Univerzitní sportovní klub Hradec Králové, z.s.

Odpověď:

Dobrý den,
jako nejjednodušším a nejkorektnějším postupem by se nám jevilo na chystané valné hromadě rozhodnout o odvolání stávajícího předsedy a zvolení předsedy nového (postupem dle stanov). Postup obsazení uvolněné místopředsednické funkce najdete ve stanovách, pokud ne, doporučujeme v případě zvolení místopředsedkyně předsedkyní, zvolit i nového místopředsedu, vyhnete se pak jakýmkoliv spekulacím o vzniku/zániku jeho funkce. Když už se Valná hromada sejde, využijte toho. Pokud nebyl zaplacen členský příspěvek a dle stanov proto členství předsedy ve spolku zaniklo, velmi pravděpodobně již nemá právo rozhodovat, hlasovat ani se účastnit valné hromady spolku. Navíc pokud může být předsedou zvolen jen člen spolku (bylo by ve stanovách), zanikla zánikem členství i jeho funkce předsedy (Valná hromada už ho nemusí odvolávat, stačí, když konstatuje, že jeho funkce zanikla, proč a kdy). Naše odpověď ale vychází jen z obecné úvahy vycházející ze zákonných ustanovení občanského zákoníku upravujících poměry spolku a obvyklých poměrů, které bývají stanovami ve spolku založeny. Než provedete jakékoliv kroky, posuďte situaci z hlediska stanov Vašeho spolku. Bude-li se situace jevit jako nejasná, investujte do konzultace věci s právníkem.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 10. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz