volba/jmenování/odvolání statutárního orgánu, je-li současně nejvyšším orgánem spolku

Dobrý den,
kdo volí či jmenuje a odvolává statutární orgán spolku (ev. jeho členy, je-li kolektivním), je-li statutární orgán současně nejvyšším orgánem spolku?

— Kateřina Boháčová, Hamaga a.s.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud je statutární orgán současně nejvyšším orgánem spolku, patří do jeho pravomoci i obměna členů kolektivního statutárního orgánu. Tedy odvolává a jmenuje své členy sám. V § 247 občanského zákoníku, pak najdete ještě speciální úpravu pro případ, že tento orgán nepracuje správně – „je-li podle stanov statutární orgán spolku i jeho nejvyšším orgánem a není-li s to vykonávat působnost po dobu delší než jeden měsíc, může alespoň pětina členů spolku svolat shromáždění všech členů spolku; na shromáždění přechází působnost nejvyššího orgánu spolku. To neplatí, určí-li stanovy něco jiného.“

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 10. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz