Změna jednatele spolku.

Dobrý den,co vše je potřeba učinit při změně jednatele spolku?

— Vlastimil, Promach o.s.

Odpověď:

Dobrý den,
předpokládám, že "jednatel spolku" je jeho statutární orgán.
Budete postupovat podle Vašich stanov, které by měly určit, jak se ustavuje nový jednatel spolku (volbou, jmenováním....?). Až nového jednatele ustavíte, podáte k příslušnému rejstříkovému soudu návrh na zápis změny do spolkového rejstříku, v něm uvedete údaje o novém jednateli a přiložíte prohlášení jednatele o způsobilosti k výkonu funkce a souhlas jednatele se zápisem do spolkového rejstříku (podpis na souhlasu musí být úředně ověřený).
Pokud Vaše stanovy neurčují způsob ustavení nového jednatele, pak zaručeně může nového jednatele zvolit shromáždění členů spolku. Shromáždění členů svolejte podle ustanovení občanského zákoníku o členské schůzi (zejména - alespoň 30 dní předem, pozvánkou s uvedením místa, času a programu schůze, pozvánku je třeba doručit všem členům spolku). Na shromáždění by se měla sejít nadpoloviční většina členů spolku, aby shromáždění mohlo rozhodovat. Pravidla pro zvolení nového jednatele si může shromáždění stanovit usnesením přímo na schůzi.
Věřím ale, že postup ustavení nového jednatele budete ve stanovách spolku mít upravený.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 11. 6. 2019

Komentář

Dobrý den, je změna v zápisu ve spolkovém rejstříku zpoplatněna nebo je to jako u prvozápisu zdrama.

Děkuji beck

Martin Beck (neověřeno)

Dobrý den,

spolky jsou od poplatku osvobozeny.

Eva Beránková

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz