změna sídla spolku a převolení předsedy

Dobrý den,měl bych na vás několik dotazů,náš předseda spolku se rozhodl odstoupit z funkce předsedy spolku a taktéž ukončit členství ve spolku,napsal nám že všechny náležitosti nám předá až po zapsání nového předsedy a zapsání nového sídla spolku,má na to nárok nebo nám vše musí předat po jeho převolení,také nám napsal že jeho členství končí 2 dny po oznámení,prej z důvodů střetu zájmu,že je jako hlavní důvod uvádí zákon o služebním poměru příslušníku bezpečnostních sboru,děkuji moc za odpověď

— Milan Svoboda, CZ-BUS

Odpověď:

Dobrý den,

v souladu s principem dobrovolnosti členství ve spolku členství ve spolku zanikne dnem, kdy bylo oznámení o ukončení členství doručeno spolku. Členství předsedy spolku tedy zaniklo 2 dny po doručení oznámení. Funkce předsedy zanikne v souladu s ustanovením § 160 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tak, že „Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.“ Po tuto dobu je předseda tuto funkci povinen řádně vykonávat, popř. zajistit, aby byly všechny záležitosti spolku plně ošetřeny jinou osobou. Neshledali jsme objektivní důvod, proč by se tato zákonná povinnost neměla vztahovat na příslušníky bezpečnostních sborů. Každopádně, není-li z jakéhokoliv důvodu člen statutárního orgánu s to, plnit svoji funkci, je na něm, aby zajistil někoho za sebe. Nevíme přesně, co je míněno „náležitostmi spolku“, podmiňovat jejich předání zápisem nového předsedy a změnou sídla, ale rozhodně není nic, na co by měl stávající předseda nárok. Brát si ostatní členy spolku (i spolek) za rukojmí, aby dosáhl provedení změn v co nejkratší době, rozhodně není postup, který by byl v souladu s péčí „řádného hospodáře“, s níž je povinen jako statutární orgán vůči spolku jednat. Spíš by se měl zasloužit o to, aby spolek jeho odchodem neutrpěl a maximálně přispět k tomu, aby všechny změny proběhly hladce. Zákon o služebním poměru stanovuje některá omezení, například že, „příslušník nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy je do těchto orgánů vyslán bezpečnostním sborem,“ atd. Výše zmíněného případu se však toto konkrétní omezení netýká, protože spolek není podnikatelským subjektem.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 10. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Napiště slovo "Poradna"
Answer this question to verify that you are not a spam robot.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz