Celá Rada statutárů

Dobrý den,
ve stanovách spolku je označena jako statutární orgán celá patnáctičlenná rada, ale jejím jménem může jednat pouze předseda a tři místopředsedové. Má toto ustanovení nějaký praktický význam nebo jde jen o alibismus? Viz např. $4 stanov v příloze.

Děkuji za odpověď, s pozdravem Luděk

— Luděk Salač

Odpověď:

Dobrý den,
ze stávajícího znění stanov plyne, že kolektivním statutárním orgánem spolku je patnáctičlenná rada. Tento statutární orgán rozhoduje o záležitostech spolku většinou hlasů. Ustanovení § 4 stanov, týkající se předsedů a místopředsedů, má účinek především dovnitř spolku, vůči třetím osobám mimo spolek může mít informativní charakter, nemá ale tu moc, aby způsobil neplatnost jednání člena Rady, který eventuelně překročí stanovená pravidla jednání za spolek. Ze zákona jsou totiž oprávněni jednat za spolek navenek všichni členové statutárního orgánu a tuto jejich pravomoc nelze stanovami účinně zcela vyloučit. Směrem dovnitř spolku takto nastavená pravidla jednoznačně smysl mají, protože vytváří mantinely pro jednání členů statutárního orgánu. Člen statutárního orgánu, který tyto mantinely překročí, se dopustil jednání v rozporu se stanovami a spolek se na něm snadněji domůže náhrady škody, pokud by svým jednáním spolku škodu způsobil. Je tedy v zájmu spolku, který má kolektivní statutární orgán, aby takto nastavená pravidla byla zakotvena ve stanovách a je v zájmu samotných členů statutárního orgánu nepřekročit své pravomoci a ať už budou jednat za spolek v jakékoliv věci, jednat vždy v souladu s rozhodnutím celé Rady a jen na základě takových rozhodnutí. Za „alibismus“ bychom tedy ustanovení stanov § 4 neoznačili.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 20. 12. 2017

Přiložené soubory

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz