Funkční období výboru spolku

Dobrý den, funkční období výboru spolku a jednoho člena kontrolní komise skončilo v říjnu 2017, ale nové volby dosud neproběhly. Členská schůze je naplánována až na červen 2018. Jaká práva má statutární orgán - výbor- bez mandátu? Mohou mimořádnou členskou schůzi za účelem volby nového statutárního orgánu - výboru- svolat zbývající 2 členové kontrolní komise, kteří mají dosud platný mandát?
Děkuji za odpověď
M.Hrušková, NSVCH, z.s.

— Marcela Hrušková, Nové sdružení vlastníků chat ve Starých Splavech, z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud spolek tuto situaci nepovažuje za nežádoucí, mohou představitelé spolku, kterým skončilo funkční období, ale jsou stále zapsáni ve veřejném rejstříku, pokračovat ve výkonu svých funkcí až do plánované členské schůze. Vůči třetím osobám, tedy navenek budou tito členové „bez mandátů“ působit jako dosud. Samozřejmě za předpokladu, že tak budou sami chtít činit. Jinak platí, že od zániku funkcí již nemusí funkce vykonávat a je na spolku, aby situaci řešil.

Stanovy spolku určí, kdo a za jakých podmínek může svolat řádnou či mimořádnou členskou schůzi. Případně lze postupovat dle § 248 odst. 2 OZ „statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám“.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 3. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz