Hospodář - podpis za spolek samostatně kromě statutárního zástupce

Dobrý den, jsme pobočný spolek Praha 3 Svazu diabetiků ČR. Ve spolkovém rejstříku máme zapsaného statutárního zástupce předsedkyni spolku, které je ale 93 let a zhoršuje se jí zdraví. Při zapisování našeho spolku do rejstříku jsem si neuvědomila, že by bylo dobré to dát do pořádku. Jsem hospodář spolku, vlastně vše za tu starou paní vyřizuji. Proto se ptám, co potřebuji k tomu, abych mohla podepsat např. žádost o dotaci aniž bych musela s touto starou paní chodit do Czech Pointu k ověření podpisu. Výbor spolku tuto úpravu projednal a souhlasí a ní.

Děkuji moc za odpověď. Kloučková

— Růžena Kloučková, Pobočný spolek Praha 3 Svazu diabetiků ČR

Odpověď:

Dobrý den,
pravděpodobně nejlepším řešením by bylo odvolání stávající předsedkyně a zvolení předsedy/předsedkyně nové, způsobem, který předpokládají stanovy. Tento nový zástupce pobočného spolku by jednal za spolek v plném rozsahu a odpadla by tato překážka. Za stávající situace by také bylo možné, aby nynější statutární zástupce zplnomocnil jiného člena spolku, kupříkladu vás, k jednání za spolek. Předpokládáme však, že například k podání žádosti o dotaci a v obdobných situacích by byla vyžadována speciální plná moc pro konkrétní případ, navíc s ověřeným podpisem, což je situace, které se chcete vyhnout. Doporučujeme tedy spíš domluvit se se stávající předsedkyní, že z funkce odstoupí a bude zvolen nový předseda. Stávající předsedkyni samozřejmě může spolek jako výraz díků za její dlouholetou práci pro spolek udělit titul „čestné předsedkyně“ - stačí, když v tom smyslu upraví stanovy.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 16. 11. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz