Je nezbytné volit předsedu/místopředsedu výboru?

Dobrý den,

dnes přišlo usnesení ze soudu, kde je rozhodnuto o zapsání spolku do spolkového rejstříku, avšak poslední větě usnesení nerozumím(e).

"Členům výboru, kteří nebyli na schůzi výboru zvoleni do funkce ve smyslu předsedy či místopředsedy, nevzniká funkce, ale pouze členství v tomto orgánu. Soud proto zapsal u členů výboru pouze den vzniku členství, nikoliv funkce."

Můj dotaz tedy zní:
- Je nezbytné volit předsedu/místopředsedu výboru?
-  Jsou členové výboru oprávněni jednat v souladu se stanovami spolku, i když spolek nemá předsedu?
- Pokud spolek nemá předsedu/místopředsedu (a volit ho/je je volitelné), jsou členové výboru nějak omezeni?

Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem,
Alex Pyndzyn

— Alex Pyndzyn

Odpověď:

Dobrý den,

předpokládáme, že výbor je statutárním orgánem spolku.

Předsedu a místopředsedu není nezbytné volit, pokud je to v souladu se stanovami spolku. V usnesení soudu uvedená věta nesděluje, že předseda či místopředseda měli být zvoleni. Pouze se v ní konstatuje, že pokud nemají členové výboru rozdělené funkce, jsou všichni „jen“ členy výboru, a do spolkového rejstříku se v tom případě uvádí jen datum vzniku jejich členství ve výboru. Soud tuto větu uvedl, aby odůvodnil skutečnost, že ačkoliv jste v návrhu na zápis členů výboru do spolkového rejstříku uvedli den vzniku členství i den vzniku funkce, zapsáno bylo pouze datum vzniku členství ve výboru. O pravomocích členů výboru tato věta nic neříká a také tyto pravomoci nijak neovlivňuje. Pokud je tedy výbor kolektivním statutárním orgánem, jsou všichni jeho členové oprávněni k výkonu pravomocí tak, jak to upravují stanovy, a neurčují-li stanovy nic, pak v rozsahu, jak to stanoví zákon (viz. ust. § 164 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Věta v usnesení je jen informativní, abyste věděli, proč soud nezapsal všechny skutečnosti, které jste navrhli zapsat. Musí to uvést, aby bylo jeho rozhodnutí později přezkoumatelné.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 21. 4. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz